Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Conference

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

  

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - Sokolarnia we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych IAF, British Archives of Falconry, Wydziałem "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Falconry Heritage Trust.

Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie 

Supraśl, 16-17 października 2015   

Komitet Naukowy Konferencji:

Janusz Sielicki – przewodniczący, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" 
Andrzej Lechowski – współprzewodniczący, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
dr Artur Gaweł – współprzewodniczący, Białostockie Muzeum Wsi
prof. Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Samsonowicz, Polska Akademia Nauk
Gary Timbrell, IAF
Mark Upton, British Archives of Falconry
dr Jevgeni Shergalin, Falconry Heritage Trust

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Urszula Szymak, Białostockie Muzeum Wsi 
Iwona Piaskowska, Białostockie Muzeum Wsi
Przemysław Sianko, Białostockie Muzeum Wsi

  Zagadnienia konferencji obejmują historyczne i współczesne aspekty ochrony ptaków drapieżnych w Europie oraz wpływ sokolnictwa na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe. Różnorodność biologiczna będzie poddana analizie na trzech poziomach: wewnątrzgatunkowym, gatunkowym i ekosystemalnym. Ponadto zostanie podkreślona nieoceniona rola edukacji ekologicznej w społeczeństwie, związanej z zachowaniem, ochroną, reintrodukcją ptaków drapieżnych, a także kulturotwórczą rolą sokolnictwa jako materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Europie. Jednym z elementów dyskursu naukowego będzie rola jaką pełnią wytwory kultury takie jak literatura, sztuka, tradycje i przekazy ustne w zachowaniu dokumentacji bioróżnorodności gatunków występujących w przeszłości.
   Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców przyrodników i humanistów, członków stowarzyszeń przyrodniczych i naukowych, przedstawicieli urzędów państwowych związanych z ochroną środowiska, pasjonatów sokolnictwa, nauczycieli, edukatorów współpracujących z instytucjami kultury, a także młodych ludzi zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat ekologii. Językami konferencji będą polski i angielski.
 

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Prosimy uzupełnić formularz zamieszczony na stronie i przesłać drogą mailową na adres: sokolarnia1@gmail.com
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 418 561 

Zagadnienia poruszane na konferencji:

  • Sokolnictwo i bioróżnorodność – historyczne i współczesne aspekty ochrony ptaków drapieżnych w Europie
  • Sokolnictwo i dziedzictwo kulturowe
  • Sokolnictwo w sztuce i literaturze itp.
  • Sokolnictwo i ornitologia - wspólne korzenie
  • Sokolnictwo jako niematerialne dziedzictwo ludzkości - dotychczasowe doświadczenia
  • Sokolnictwo i edukacja

Jeśli wśród powyższych zagadnień nie ma tematu, który zechcieliby Państwo poruszyć, prosimy o kontakt drogą mailową.

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Prelegenci będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie pod warunkiem przesłania artykułów we wskazanym terminie.

więcej >>>

Informacje dla autorów (plik do pobrania).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Honorowy Patronat

Marszałka
Województwa Podlaskiego