Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Aktualności

Zeszyty edukacyjne

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zostały wydrukowane zeszyty edukacyjne Nasze ptaki drapieżne i sowy mające służyć do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, drugi dla dorosłych. Zeszyt dla dzieci uczy rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków drapieżnych, opisuje ich typowe cechy anatomicznej budowy, porusza tematykę ich rozrodu, zdobywania pokarmu oraz zagrożeń wynikających z przemianami cywilizacyjnymi. czytaj więcej …

Woliery

W Białostockim Muzeum Wsi zakończono prace związane z budową pokazowych i hodowlanych wolier dla ptaków drapieżnych. Wewnątrz woliery pokazowej znajduje się siedem budek sokolniczych, przy których są osadzone berła. Woliery hodowlane to osiem drewnianych domków, każdy złożonych z dwóch pomieszczeń, przy czym w większym znajduje się półka gniazdowa. czytaj więcej …

Foto Aktualności

Video Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe
w Polsce i w Europie
Supraśl, 16-17 października 2015

czytaj więcej...